Darboğaz ve darboğaz yönetimi temel kavramların ve yaklaşımın açıklanması.