Bu kursta, Problem Çözme Teknikleri, genel olarak ele alınmaktadır. Problem çözme teknikleri ana hatları ile açıklanmaktadır. edinilen bilgilerin pekiştirilmesi, uygulama ile mümkün olmaktadır.