Üretim ve hizmet süreçlerinde, darboğaz yönetimi ile ilgili tekniklerin açıklandığı kurslar.