Yalın Üretime  giriş. Yalın tekniklerle ilgili uygulamalı kurslar

5S sistematiğinin içeriği ve uygulamaya dönük bigiler.